Oceňování nemovitostí

Bc. Darja Rodková
Jsem certifikovaný odhadce  pro oceňování nemovitého majetku dle ČSN EN ISO/IEC 17024.
 
Nabízíme služby v oblasti  oceňování nemovitostí - odhadů obvyklých (tržních) cen nemovitostí, znalecké posudky ( ve spolupráci se Znaleckou kanceláři Elefant Group s.r.o.), výpočet směrné hodnoty pro daňové účely (k převodu nemovitosti). 
 
Předměty ocenění:
Rodinné domy, chaty, byty, nebytové prostory, obytné domy, budovy, haly, garáže, pozemky, věcná břemena, věcná práva, nájemné, pachtovné, hřbitovní stavby.
Účel ocenění:
- ocenění nemovité věci před prodejem
- převody nemovitých věcí
- dědická řízení
- vypořádání společného jmění manželů
- vypořádání podílového spoluvlastnictví
- vznik věcného práva (břemena užívání, vedení a jiná)
- insolvenční řízení
- stanovení obvyklé (tržní) ceny nemovité věci či věcného práva
- stanovení obvyklé (tržní) ceny nájmu
- a jiné
Stanovení ceny podle účelu ocenění:
- podle cenového předpisu (cena úřední, administrativní)
- cena obvyklá (tržní)
- směrná hodnota pro Finanční úřad
 
Cena za odhad nebo znalecký posudek  se odvíjí od složitostí odhadu nebo znaleckého posudku.
Cena Vám bude sdělena před zahájením zpracování odhadu nebo posudku. 
 
Kontaktujte nás  na telefonní čísle: 608 306 017 nebo mailu: darmil@post.cz